skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.

Uwaga Rodzice!!! Rekrutacja 2017/2018

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3do 6 lat do przedszkola i oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego na rok szkolny 2017/2018.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczeniami) można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola

tj. od godz. 6.30 do 16 .30 lub na stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania/Rekrutacja

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach

od 28 marca do 10 kwietnia 2017r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na

tablicy ogłoszeń oraz ,, Wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Przedszkole dysponuje 35 wolnymi miejscami