skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA 25.05.2020

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole jest już czynne.

Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola od 25.05.2020r. to na następujących zasadach:

 1. Prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020r. do godziny 13.00 (telefon nr:   18 445 90 67 lub e-mail:   barbarabodziony@op.pl oraz dostarczenie druku ,, Oświadczenia rodzica” W zakładce /Pliki do pobrania /Covid-19/ znajdują się dokumenty: (Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19 oraz Oświadczenie Rodzica) , z którymi należy się zapoznać przed posłaniem dziecka do przedszkola.

W przypadku druku ,,Oświadczenie Rodzica” - należy się z nim bezwzględnie zapoznać oraz podpisane dostarczyć do przedszkola do piątku 22.05.2020r. do godziny 13.00 . Bez podpisanej zgody dzieci nie będą przyjęte do przedszkola.

 1. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

 3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).

 1. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Na zajęciach WWRD, rewalidacyjne, specjalistyczne wskazane przyłbice dla dzieci.

 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co  zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem

 3. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.

 1. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.

 2. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 4. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.

 5. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 6. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).

 7. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.

1. OŚWIADCZENIE RODZICA

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19