skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

od dnia 16 listopada 2020 r.

Drodzy Rodzice!

Od dnia 16 listopada 2020 r. wznawiamy zajęcia w naszym przedszkolu dla wszystkich grup!

W związku z dalszą, trudną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie dzieci oraz wszystkich pracowników, bardzo proszę o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci.

Dzieci z katarem, gorączką, kaszlem, skarżących się na ból brzucha czy gardła, proszę o pozostawienie w domu na obserwację.

Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych!

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!!!

W DNIACH 06.11.2020 do 13.11.2020

PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

Gminne Przedszkole w Podegrodziu zawiesza w całości zajęcia w grupie I oraz przechodzi na nauczanie zdalne w pozostałych grupach II,III,IV, zajęciach specjalistycznych logopedycznych, rewalidacyjnych oraz zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

 

Gminne Przedszkole w Podegrodziu                                                 .                                  

Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

Regon 000971212

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020/2021

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

z dnia 6 listopada 2020r.

w sprawie : zawieszenia w całości wszystkich zajęć w grupie I oraz przejście na nauczanie zdalne w pozostałych grupach II,III,IV, zajęciach specjalistycznych logopedycznych, rewalidacyjnych oraz zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka                             na czas od dnia 06.11.2020r. do dnia 13.11.2020r.

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.).

§ 1

Z uwagi na zagrożenia dla zdrowia dzieci wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej,       na podstawie Opinii PPIS Nr 128/20 z dnia 06.11.2020r. uzgodnionej dnia 05.11.2020r.         z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Sączu oraz za zgodą Organu Prowadzącego z dnia 05.11.2020r. pismo : ROPO.4424.52.2020 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu zawiesza w całości zajęcia w grupie I oraz przechodzi na nauczanie zdalne w pozostałych grupach II,III,IV, zajęciach specjalistycznych logopedycznych, rewalidacyjnych oraz zajęciach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                 

Barbara Bodziony

Dyrektor Gminnego Przedszkola    

w Podegrodziu

WAŻNE INFORMACJE

 

Witamy w nowym roku przedszkolnym 2020/2021

 

Szanowni państwo poniżej znajdują się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszym przedszkolu od 1.09.2020 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią. W zakładce pliki do pobrania /Covid 19/ znajdą państwo procedury przyprowadzania i odbierania dzieci oraz oświadczenia.

 

Oświadczenia rodzica należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Parking i wejście do przedszkola znajduję się z tyłu budynku przy dziedzińcu.

 

Uprzejmie prosimy aby rodzice w miarę możliwości pierwszego dnia przynieśli następujące rzeczy:

  

1.Podpisane pantofle

 

2.Podpisany komplet ubrań na zmianę (według uznania rodziców w razie zmoczenia, polania się przez dziecko )

 

3.Ze względu na obecną sytuację związaną z Covid-19 prosimy rodziców z grup II,III,IV o przyniesienie podpisanej wyprawki plastycznej (opisana wyprawka znajduje się w zakładce informacje)

 

4.Informacje dotyczące kart pracy do zajęć dydaktycznych i religii, będą podane na zebraniach grupowych, które zorganizowane zostaną w drugiej połowie września ze względu na obecną sytuację pandemiczną.

 

Żywienie dzieci w przedszkolu prowadzi "Gminna stołówka". Dzienny koszt wyżywienia wynosi 8 zł. rodzice pokrywają całość kosztów wyżywienia, bez względu na liczbę posiłków.

 

Aby uzyskać odpis za nieobecność dziecka w przedszkolu, należy zgłosić ten fakt do godz. 8.00, pod nr tel. 18 445 90 67. 

 

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola znajdują się na drzwiach wejściowych do budynku .

 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA DZIECI

ORGANIZACJA ŻYWIENIA DZIECI

1. Posiłki dla dzieci przygotowywane będą na miejscu przez Gminną Stołówkę

2. Pracownicy Stołówki zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej

( maseczek, rękawiczek ochronnych).

3. Dzieci przechodzą na posiłki do jadalni przedszkolnej.

4. Posiłki podawane będą dzieciom przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

5. Każda grupa zjada posiłki osobno według ustalonego harmonogramu, w miarę

możliwości z przestrzeganiem dystansu.

6. Między wydawaniem posiłków kolejnej grupie, blaty stołów i krzesełek są myte i

dezynfekowane.

7. Jadalnia jest myta, dezynfekowana i wietrzona po każdym posiłku.

8. Należy przestrzegać wszystkie inne warunki higieniczne wymagane przepisami

prawa.