skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

UWAGA !!! SZANOWNI PAŃSTWO

SZANOWNI RODZICE!!! Zaczynamy pracę w dniu 1 września 2017r.

SZANOWNI RODZICE

W dniu 01 września 2017 r. Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:30

Oddział "0" czynny od 8:00 do 13:30 ze względu na religię

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne dla wszystkich rodziców odbędzie się

dnia 04 września 2017 r. o godzinie 15:30  w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu (Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki)

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Informujemy rodziców dzieci objętych

rekrutacją uzupełniającą  2017/2018

(Rodzice, którzy ZŁÓŻYLI WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY o przyjęcie dziecka do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu),            że w dniu 25 maja  2017 roku na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów

zakwalifikowanych(co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola)i  niezakwalifikowanych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018. Druk tego dokumentu należy odebrać w przedszkolu i wypełniony złożyć w Kancelarii  przedszkola tylko w dn. 29 lub 30 maja 2017r.

W dniu 1 czerwca 2017r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości  listy kandydatówprzyjętych i nieprzyjętych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

WAŻNE !!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA OD 4 DO 5 MAJA 2017 R.


W związku z decyzją Wójta Gminy Podegrodzie o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego


ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla dzieci w wieku od 3do 6 lat do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018.


,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczeniami) można pobrać 4 lub 5 maja 2017r. w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola tj. od godz. 6.30 do 16.30 (2 maja 2017r. tylko w godzinach dopołudniowych)lub na stronie internetowej w zakładce  Pliki do pobrania/Rekrutacja


W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach 4 do 5 maja 2017r.
Terminy i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na tablicy ogłoszeń.

Przedszkole dysponuje dodatkowymi 25 wolnymi miejscami

DRODZY RODZICE!!!

 

Informujemy rodziców dzieci objętych  rekrutacją  2017/2018

(Rodzice, którzy ZŁÓŻYLI WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY przyjęcie dziecka do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu), że w dniu 20 kwietnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola) niezakwalifikowanych do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu. Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2017/2018.                                                                                                   

Druk tego dokumentu należy odebrać w przedszkolu i wypełniony złożyć w Kancelarii  przedszkola tylko w dn. 26 lub 27 kwietnia 2017r.

 W dniu 28 kwietna 2017r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną  podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do Gminnego  Przedszkola w Podegrodziu.

 

Uwaga Rodzice!!! Rekrutacja 2017/2018

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3do 6 lat do przedszkola i oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego na rok szkolny 2017/2018.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczeniami) można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola

tj. od godz. 6.30 do 16 .30 lub na stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania/Rekrutacja

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach

od 28 marca do 10 kwietnia 2017r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na

tablicy ogłoszeń oraz ,, Wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Przedszkole dysponuje 35 wolnymi miejscami

 

 

UWAGA RODZICE

Uwaga Rodzice!

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu odbędzie się w późniejszym terminie .

Nowości w naborze do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018  jest szczególny w zakresie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych), dlatego należy dokładnie zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadziła reforma systemu oświaty.

Z ustawy o systemie oświaty wykreślono rozdział 2a i z dniem 26 stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać rozdział 6 w ustawie - Prawo oświatowe o takim samym tytule - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

Oznacza to, że od 26 stycznia 2017 r. nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),

2)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty).

Dwie zmiany w zasadach rekrutacji

Zmiana 1. W ustawie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zamieszczono uregulowania przejściowe:

Wyjątkowo na rok szkolny 2017/2018 nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący  (wójt, burmistrz lub prezydent, który wypowiada się w formie zarządzenia) ma określić:

1) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, 

3) terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Także na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący (ustala rada gminy, która wypowiada się w formie uchwały) publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

3) liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Uchwała w tej sprawie, jako akt prawa lokalnego podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Zmiana 2. W ustawie - Prawo oświatowe zamieszczono nowe uregulowania:

1) ułatwienie dla dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka – to dziecko, jeśli wniosek złożą rodzice, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której realizowało roczny obowiązek, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) określenie okresu publikowania list dzieci - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów odwoławczych, ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Termin rozpoczęcia rekrutacji od 28 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017r., wnioski i oświadczenia można pobrać ze strony w zakładce Pliki do pobrania, lub osobiście w kancelarii w godzinach pracy przedszkola tj od godz. 6:30 do 16:30.