skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA 25.05.2020

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole jest już czynne.

Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola od 25.05.2020r. to na następujących zasadach:

 1. Prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020r. do godziny 13.00 (telefon nr:   18 445 90 67 lub e-mail:   barbarabodziony@op.pl oraz dostarczenie druku ,, Oświadczenia rodzica” W zakładce /Pliki do pobrania /Covid-19/ znajdują się dokumenty: (Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19 oraz Oświadczenie Rodzica) , z którymi należy się zapoznać przed posłaniem dziecka do przedszkola.

W przypadku druku ,,Oświadczenie Rodzica” - należy się z nim bezwzględnie zapoznać oraz podpisane dostarczyć do przedszkola do piątku 22.05.2020r. do godziny 13.00 . Bez podpisanej zgody dzieci nie będą przyjęte do przedszkola.

 1. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

 3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).

 1. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Na zajęciach WWRD, rewalidacyjne, specjalistyczne wskazane przyłbice dla dzieci.

 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co  zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem

 3. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.

 1. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.

 2. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 4. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.

 5. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 6. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).

 7. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.

1. OŚWIADCZENIE RODZICA

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii COVID- 19

Informacja

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 6 maja 2020 r. nasze przedszkole będzie czynne na następujących zasadach:

 1. Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola prosimy o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora w dniu poprzedzającym do godziny 15. (telefon nr:   e-mail: Messenger).
 2. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci (grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służbmundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizującyzadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).
 5. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosai ust podczas drogi do i z placówki.                                                                                      
 6. Na zajęciach WWRD wskazane przyłbice dla dzieci.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem
 8. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” . Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.
 9. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktośna kwarantannie lub w izolacji domowej.
 10. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotówczy zabawek.
 11. Wejście do przedszkola i parking jest z tyłu budynku Przedszkola tylko dla rodziców dzieci przedszkolnych.
 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 13. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej ( przed drzwi z tylu budynku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, trzeba zadzwonić.
 14. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 15. Dzieci odbierane są przy drzwiach wejściowych przez pracownika obsługi, mierzona jest im temperatura termometrem na odległość dzieci zdrowe wpuszczane są do środka dezynfekują ręce.
 16. Przed salami znajdują się szatnie gdzie dzieci się rozbiera i wchodzi na salę.
 17.  Maseczki zdejmowane są przez rodziców i zabierane do domu. Odbieranie dziecka z przedszkola na tej samej zasadzie .Dzwonienie dzwonkiem pracownik obsługi przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
 18. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodąz mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichaniaczy kasłania (w łokieć, nie w dłoń).
 19. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

dziecko

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie przebywania w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka powyżej 380C, kaszel, duszność, problem z oddychaniem), należy niezwłocznie odizolować je z grupy i umieścić w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu pod opieką pracownika wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch wodoodporny z długimi rękawami).
 2. Niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców dziecka i powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Jeśli będzie tego wymagało zalecenie inspektora sanitarnego, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w której przybywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dzieci, z którymi miało kontakt dziecko podejrzewane o zakażenie.

 

Przedszkola otwarte od 6 maja

Przedszkola otwarte od 6 maja

Od 6.05 wznawia działalność nasze przedszkole w zakresie opieki nad dziećmi,których rodzice nie maja możliwości zapewnienia im jej. Prosimy Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola o przesłanie informacji zwrotnej mailowo, telefonicznie lub w Messengerze wychowawcom grup lub do dyrektora o konkretnych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu ( bardzo ważne!) najpóźniej do godziny 9.00 w poniedziałek tj. 4 maja 2020r.
Prosimy również zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedziodpowiedzi, Zgodnie z poleceniem Ministra Edukacji Narodowej przedstawiam wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, dotyczące otwarcia wyżej wymienionych form od 6 maja 2020 r.


Załączniki:
1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
2. QA otwieramy przedszkola – materiał Ministra Edukacji Narodowej

Wyniki Rekrutacji 2020/2021

                                                     Załącznik Nr 1

do protokołu Nr 2/2019/2020

z dnia 15.04.2020r.

Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2020/2021 według kolejności alfabetycznej.

 1. Bar Edward
 2. Bieryt Sebastian
 3. Chochorowska Łucja
 4. Czerpak Gabriela                                
 5. Dyrek Tomasz
 6. Gomółka Alicja
 7. Góra Alicja
 8. Grabowski Franciszek
 9. Korba Weronika
 10. Król Klara
 11. Kulak Szymon
 12. Laciuga Tymon
 13. Lorczyk Weronika
 14. Lorczyk Artur
 15. Łatka Antoni
 16. Migacz Witold
 17. Mrówka Tomasz
 18. Pawlik Aleksander
 19. Pawlik Tomasz
 20. Pietrucha Stanisław
 21. Pietrzak Kinga
 22. Pietrzak Maja
 23. Ruchała Maria
 24. Sasak Krystian
 25. Szabla Miłosz
 26. Waligóra Kamil
 27. Zaryczny Amelia

Najwyższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji -225 punktów.

Najniższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji uprawniająca do przyjęcia -25 punktów

Opublikowano: Podegrodzie, dn. 20.04.2020r.- Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
 

Wyniki Rekrutacji 2020/2021r

Załącznik Nr 2

do protokołu Nr 2/2019/2020

z dnia 15.04.2020r.

Lista kandydatów  nie przyjętych do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2020/2021 według kolejności alfabetycznej.

                                                                                                                                    

 1. Bałuszyńska Iga
 2. Drabik Szymon
 3. Duda Hanna
 4. Duda Jan
 5. Dyrek Piotr
 6. Gargaś Lena
 7. Głuc Zofia
 8. Hejmej Jakub                                        
 9. Konar Franciszek
 10. Kunicki Mateusz
 11. Lebda Marcelina
 12. Liber Antoni
 13. Łaś Karol
 14. Pęksa Miłosz
 15. Plata Bartosz
 16. Twadrowski Karol
 17. Wojnarowski Antoni
 18. Zygmunt Jakub

Najwyższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji -225 punktów.

Najniższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji uprawniająca do przyjęcia -25 punktów

Opublikowano: Podegrodzie, dn. 20.04.2020r. -Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

Rekrutacja 2020/2021r.

Załącznik Nr 2 do protokołu Nr 1/2019/2020

z dnia 02.04.2020r.

Lista kandydatów nie zakwalifikowanych   do Gminnego Przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1

Biskup Mieszko

 2

Bodziony Paweł

 3

Dagnan Jan

 4

Dagnan Róża

 5

Kluska Milena

 6

Konstanty Eliza

 7

Konstatnty Emil

 8

Kurowska Gabriela

 9

Mrówka Michał

 10

Ryś Filip         

 11

Skrężyna Kamila