skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

UWAGA RODZICE

Uwaga Rodzice!

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu odbędzie się w późniejszym terminie .

Nowości w naborze do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018  jest szczególny w zakresie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych), dlatego należy dokładnie zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadziła reforma systemu oświaty.

Z ustawy o systemie oświaty wykreślono rozdział 2a i z dniem 26 stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać rozdział 6 w ustawie - Prawo oświatowe o takim samym tytule - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

Oznacza to, że od 26 stycznia 2017 r. nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),

2)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty).

Dwie zmiany w zasadach rekrutacji

Zmiana 1. W ustawie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zamieszczono uregulowania przejściowe:

Wyjątkowo na rok szkolny 2017/2018 nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący  (wójt, burmistrz lub prezydent, który wypowiada się w formie zarządzenia) ma określić:

1) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, 

3) terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Także na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący (ustala rada gminy, która wypowiada się w formie uchwały) publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

3) liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Uchwała w tej sprawie, jako akt prawa lokalnego podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Zmiana 2. W ustawie - Prawo oświatowe zamieszczono nowe uregulowania:

1) ułatwienie dla dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka – to dziecko, jeśli wniosek złożą rodzice, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której realizowało roczny obowiązek, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,

2) określenie okresu publikowania list dzieci - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów odwoławczych, ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza także przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Termin rozpoczęcia rekrutacji od 28 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017r., wnioski i oświadczenia można pobrać ze strony w zakładce Pliki do pobrania, lub osobiście w kancelarii w godzinach pracy przedszkola tj od godz. 6:30 do 16:30.

MAGIK W PRZEDSZKOLU

8 marca przedszkolaki  miały okazję oglądać niezwykłego gościa, jakim był Iluzjonista, który wprowadził wszystkich w świat magii. Na wstępie włączając się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, przeczytał wiersz po czym rozpoczął pokaz magii, który był absolutnie fantastyczny co można było zauważyć po minach dzieci oraz gromkich brawach po wykonanych sztuczkach.

więcej zdjęć w galerii

 

SPOTKANIA W BIBLIOTECE

Rozpoczęłiśmy cotygodniowe spotkania w Gminnej Bibliotece, na zaproszenie Pań z biblioteki przedszkolaki co tydzień odwiedzają bibliotekę, gdzie czekają na nich super atrakcje, oprócz ciekawej lektury, Panie zawsze przygotowują dodatkowe atrakcje za co bardzo Im dziękujemy i chętnie Je odwiedzamy. 

więcej zdjęć w galerii

WIOSNA TUŻ TUŻ

Przedszkolaki  nie mogąc doczekać się przyjścia wiosny postanowiły założyć w sali hodowlę roślinek, każde z nich zasiało w swojej doniczce owies, rzeżuchę i do tego posadziło cebulkę, zabawa bardzo spodobała się dzieciom, przy czym dowiedziały się wiele ciekawych informacji na temat hodowli roślin i obiecały dbać o swoje sadzonki mając nadzieję, że niedługo w sali się zazieleni i wreszcie przyjdzie wiosna.

więcej zdjęć w galerii

WIELKI BAL

Dnia 15.02.2017 r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Wszystkie przedszkolaki wystroiły się pięknie lub przebrały w różnorodne kolorowe stroje. Pani Dyrektor gorąco przywitała wszystkie dzieci oraz przybyłych do placówki rodziców. Karnawałowy bal rozpoczęto prezentacją strojów, pląsami i korowodami tanecznymi. Na zabawę przyszły również koleżanki z gimnazjum, które przebrane były za ulubione postacie z bajek. Dla dzieci była to wielka niespodzianka, wszyscy wspólnie bawili się przy muzyce. Na dzieci czekał również poczęstunek. 

więcej zdjęć w galerii

 

MIKOŁAJ

We wtorek 6 grudnia przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Św. Mikołaja. I jak się okazało, tuż po śniadaniu przybył do przedszkola długo oczekiwany gość- Mikołaj. Z przejęciem przedszkolaki gościły Mikołaja w swoich salach, a w podziękowaniu śpiewały dla Niego piosenki i recytowały wiersze. Prezenty podarowane przez naszego Gościa podobały się wszystkim. Dziękujemy Mikołaju za odwiedziny.