skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Rekrutacja 2020/2021

Załącznik Nr 1 do protokołu Nr 1/2019/2020

z dnia 02.04.2020r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych   do Gminnego Przedszkola

na rok szkolny 2020/2021  (co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola)

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Bałuszyńska Iga

2

Bar Edward

Bieryt Sebastian

Chochorowska Łucja

Czerpak Gabriela

Drabik Szymon

Duda Hanna

Duda Jan

Dyrek Piotr

10

Dyrek Tomasz

11

Gargaś Lena

12

Głuc Zofia

13

Gomółka Alicja

14

Góra Alicja

15

Grabowski Franciszek

16

Hejmej Jakub

17

Konar Franciszek

18

Korba Weronika

19

Król Klara

20

Kulak Szymon

21

Kunicki Mateusz

22

Laciuga Tymon

23

Lebda Marcelina

24

Liber Antoni

25

Lorczyk Artur

26

Lorczyk Weronika

27

Łaś Karol

28

Łatka Antoni

29

Migacz Witold

30

Mrówka Tomasz

31

Pawlik Aleksander

32

Pawlik Tomasz

33

Pęksa Miłosz

34

Pietrucha Stanisław

35

Pietrzak Kinga

36

Pietrzak Maja

37

Plata Bartosz

38

Ruchała Maria

39

Sasak Krystian

40

Szabla Miłosz

41

Twardowski Karol

42

Waligóra Kamil

43

Wojnarowski Antoni

44

Zaryczny Amelia

45

Zygmunt Jakub


 

Podegrodzie, 06.04.2020r.

KOMUNIKAT

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu w sprawie prowadzenia dalszych czynności rekrutacyjnych


Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wprowadza zmianę w przyjmowaniu
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA /KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PODEGRODZIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA /KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PODEGRODZIU  na rok szkolny 2020/2021 można składać wyłącznie drogą mailową na adres: barbarabodziony@op.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów od 7- 10 kwietnia 2020

Po ustaniu zagrożenia i w terminie ustalonym przez dyrektora należy uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową przedszkola www.gp.podegrodzie.pl  tam pojawiać się będą komunikaty w sprawie prowadzenia dalszych czynności rekrutacyjnych. 

 

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu w sprawie prowadzenia czynności rekrutacyjnych


Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wprowadza zmianę w przyjmowaniu wniosków o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu na rok szkolny 2020/2021 można składać wyłącznie drogą mailową na adres: barbarabodziony@op.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia i w terminie ustalonym przez dyrektora należy uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

Uwaga Rodzice!!! Rekrutacja 2020/2021

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami ( Oświadczeniami) można pobrać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy przedszkola tj. od godz. 6.30 do 16 .30 lub na stronie internetowej www.gp.podegrodzie.pl

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach od 2 do 31 marca 2020r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji umieszczone są w budynku przedszkola na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.gp.podegrodzie.pl

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice,

niezależnie od sytuacji w której się wszyscy znaleźliśmy edukacja trwa nadal

PILNE!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Rządu, zajęcia w przedszkolach i szkołach będą zawieszone  do 10.04.2020. Przedszkole będzie ZAMKNIĘTE.

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostępne są      na stronie internetowej MEN.

Zwracam się z gorącą prośbą, aby dzieci pozostały w domach. Ograniczając kontakt z innymi ludźmi możemy przyczynić się do wykluczenia zagrożenia w naszym środowisku.

W okresie kwarantanny domowej będziemy realizować Podstawę Programową pozostając z Rodzicami w stałym kontakcie, przesyłając dzieciom jak do tej pory materiały do uzupełnienia w domu, ćwiczenia, gry i zabawy.

Troszcząc się zarówno o Wasze dzieci jak i o Was, staramy się szukać dobrych rozwiązań dla obu stron. Dlatego też postanowiliśmy, że należy wykorzystać naturalną u dzieci ciekawość świata i chęć zabawy. Wiemy, że korzystając w tym “nadzwyczajnym czasie” z przekazu informacji i materiałów edukacyjnych poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy i za pośrednictwem Zamkniętych Grup na Facebooku, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nałożonym na nas w związku z epidemią. Pamiętajmy jednak, że dziecko rozwija się również podczas zabawy klockami, lalkami, samochodami, po prostu bawiąc się, ma również prawo być zmęczone, oraz wyrażać chęć pomocy Rodzicom w codziennych zajęciach domowych, więc obserwując dzieci starajmy się podążać za ich zainteresowaniami. Natomiast my jako placówka postaramy się aby propozycje różnorodnych zabaw i ćwiczeń do wykonania w domu, które dzieci otrzymają drogą elektroniczną, były zachęcające i budziły ciekawość.

Życzymy Państwu spokoju, zdrowia, wytrwałości i dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej , grup zamkniętych na Facebooku oraz mediów. Informacje będą podawane na bieżąco.

PILNE !!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach 12 i 13 marca będzie ograniczenie funkcjonowania przedszkola.

W tych dniach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.

Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020r. przedszkole zgodnie z wytycznymi będzie zamknięte.

W związku za zaistniałą sytuacją, proponujemy dzieciom różnorodne zabawy i ćwiczenia do wykonania w domu. w/w propozycje wysyłane będą drogą elektroniczną na adresy e-mail Rodziców oraz umieszczane na grupach zamkniętych na Facebooku.

Mamy nadzieje, że niektóre pomysły uda się zrealizować w warunkach domowych.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

 

SPEKTAKL EKOLOGICZNY

W dniu 27. 02 ( tj. czwartek) dzieci z naszego Przedszkola miały możliwość obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu spektakl teatralny pt. Podniebna misja. Dzięki pięknemu i prostemu przekazowi grających aktorów dzieci dowiedziały się co wpływa na zanieczyszczeniu naszej Planety i jak chronić środowisko w jakim żyjemy, aby wokół było pięknie i czysto :).